• تولید واکسنهای انسانی

خط تولید واکسنهای انسانی شرکت دانش بنیان بایرپل فناور بر اساس استاندردهای GMP و الزامات سازمان بهداشت جهانی در فضای بیش از 3000 متر کلین روم کلاس C, B, A و  تجهیزات پیشرفته دارای ظرفیت تولید بیش از 20 میلیون دوز انواع واکسنهای انسانی است. در حال حاضر واکسنهای آنفلوانزای فصلی سه گانه و چهارگانه به عنوان اولین محصول این شرکت ارائه شده است و بزودی واکسن سرخک، سرخجه و اریون نیز به بازار عرضه خواهد شد.

تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و نیز واکسن روتاویروس در مراحل تحقیقاتی این شرکت می باشد.

®فلوپاک

واکسن آنفلوانزای فصلی (سه گانه)

®فلوپاک

واکسن آنفلوانزای فصلی (چهار گانه)

ام-ام-آر- پاک®

واکسن MMR

پولیوپاک®

واکسن فلج اطفال تزریقی

روتاپاک®

واکسن روتا ویروس

پولیوپاک®

واکسن پاپیلوما ویروس

 

 

واکسن-بایرپل

 

 • واکسن آنفلوانزای فصلی سه گانه فلوپاک®

 اولین واکسن تولید شده در خط تولید شرکت بایرپل فناور می باشد. واکسن بر اساس GMP  و الزامات سازمان بهداشت جهانی و نیز قوانین سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت تولید می شود.  واکسن آنفلوانزای فصلی (فلوپاک) با کشت ویروس بر روی تخم مرغ و برون استفاده از نگهدارنده تیومرسال و در سرنگهای آماده مصرف در حجم نیم میلی لیتر از سال 1397 به بازار عرضه می شود.

 

 • واکسن آنفلوانزای فصلی چهارگانه فلوپاک®

این واکسن در خط تولید شرکت بایرپل فناور بر اساس GMP  و الزامات سازمان بهداشت جهانی و نیز قوانین سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت تولید می شود.  واکسن آنفلوانزای فصلی (فلوپاک) با کشت ویروس بر روی تخم مرغ و برون استفاده از نگهدارنده تیومرسال و در سرنگهای آماده مصرف در حجم نیم میلی لیتر از سال 1397 به بازار عرضه می شود.

 

 • واکسن سرخک سرخجه اریون ( ام-ام-آر پاک®

این واکسن در خط تولید شرکت بایرپل فناور بر اساس GMP  و الزامات سازمان بهداشت جهانی و نیز قوانین سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت در حال تولید و مراحل کسب مجور از سازمان غذا و دارو را طی می کند و بصورت لیوفیلیزه بصورت لیوفیلیزه در ویالهای یک میلی لیتری  1398 به بازار عرضه می شود.

 

 • واکسن پولیوپاک (  پولیو پاک®

این واکسن در خط تحقیق شرکت بایرپل فناور مراحل تحقیقاتی را طی می کند که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در سال   1402  به بازار عرضه می شود.

 

 • واکسن روتاویروس (  روتا پاک®

این واکسن در خط تحقیق شرکت بایرپل فناور مراحل تحقیقاتی را طی می کند که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در سال   1400 به بازار عرضه می شود.

 

 • واکسن پاپیلوما (  پاپیلوما پاک®

این واکسن به منظور پیشگیری از سرطان دهانه رحم از سال 1396 در خط تحقیق شرکت بایرپل فناور مراحل تحقیقاتی را طی می کند که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در سال   1402  به بازار عرضه می شود.

 

 • کارخانه:

  تهران، پارک فناوري پرديس، خيابان نوآوري نهم ، پلاک 96
  تلفن : 4-76250681-21-98+
  نمابر :76250680-21-98+

 • دفتر مرکزی

  تهران، خيابان آزادي، خيابان اسکندري شمالي، پلاک 30 طبقه 3
  کد پستی: 149933941
  تلفن:   66949644 21 98+ (6 خط)
  نمابر: 66949643 21 98+

   

 • آزمایشگاه ویرومد شعبه گیلان

  رشت، خیابان شهدا، جنب کلینیک تامین اجتماعی، پلاک 1023
   کد پستی: 4176915168
  تلفن: 0131- 8853410